Stap 5

Comitted actie = Waardengerichte actie
header_boog

Deze stap gaat over het DOEN! Actie, geleid door wat jij écht belangrijk en waardevol vindt in je leven. Doe het en engageer je er volledig in, met al je zintuigen, op een bewuste (mindful) manier.

1. "Wat kan ik op dit moment doen voor mezelf of anderen, dat mij of mijn gemeenschap ten goede komt?"

Stel jezelf geregeld deze vraag. Om je te helpen bij het zoeken naar een antwoord hierop, kan je één van onderstaande oefeningen doen.

Oefening: adempauze met waardenkompas

In deze oefening kan je even stilstaan en je waardenkompas erbij halen. Je kan even voelen wat voor jou op dit moment belangrijke waarden zijn die mee richting kunnen geven aan je houding in deze COVID-tijden. Wat voor soort persoon wil jij zijn in deze tijd? Hoe wil je naar anderen toe zijn?

Je kan ook een andere oefening doen om te ontdekken wat jij belangrijk vindt in je leven. Surf hiervoor naar de module Waarden.

Oefening: waardengerichte actie

Welke waarde wil jij graag vandaag of morgen nog in actie brengen. Doe deze oefening om jou te helpen deze actie concreet te maken.

Als deze actie voor jou helpend was, zet ze dan zeker in je zelfzorgplan.

2. Neem het ongemak erbij

Soms betekent het leven volgens je waarden ook dat we uit onze comfortzone moeten komen. Als we gaan voor wat we écht waardevol vinden in het leven, dan komen daar vaak moeilijke gedachten en gevoelens bij kijken.

Als je bijvoorbeeld vrienden belangrijk vindt, maar die al een tijdje uit het oog bent verloren. Dan kan je ervoor kiezen om eens de telefoon te nemen (of tegenwoordig kan dat ook via ZOOM-parties) en het contact te herstellen. Dit brengt misschien ook wel wat spanning of angsten teweeg, want je moet hiervoor uit je comfortzone komen.

Als je bijvoorbeeld assertief wil zijn door je grenzen te stellen of iemand aan te spreken over het zich niet houden aan de social distancing, dan kan dit gepaard gaan met spanningen en stress. Maar misschien vind je het ondanks die stress en dat ongemak toch belangrijk om dat te doen.

Oefening: een actiestap nemen - twee kanten aan de medaille

Doe deze oefening om even stil te staan bij het ongemak die een waardengerichte actie met zich mee kan brengen. In stap 6 kan je leren je te openen voor het ongemak. Je leert er het ongemak toe te laten. Je komt er niet vanaf, van dit ongemak, maar je kan het ongemak wel leren meenemen in je waardengerichte acties. Het ongemak zorgt er niet meer voor dat je de belangrijke dingen in je leven uit de weg gaat. 

Filmpje: demonen op de boot

Je innerlijke demonen zoals je angsten, negatieve zelfbeeld, ... zorgen ervoor dat je er niet in slaagt te leven volgens wat jij écht belangrijk vind. Dit filmpje geeft je wat meer uitleg over hoe onze innerlijke monsters ons soms gevangen kunnen houden in onze comfortzone. 

Wil je graag een waardevol leven leiden, ook al brengt dit soms ongemak met zich mee? Kijk dan eens in de module 'Leven naar je waarden' voor meer oefeningen en leer er jouw persoonlijke tactieken of vermijdingsstrategieën kennen.

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x