Over

header_boog


Vaardig Leven biedt je extra tools om veerkracht te ontwikkelen en fundamentele psychische vaardigheden te trainen zoals mindfulness, bewust omgaan met moeilijke gedachten en emoties, om een zinvol leven te kunnen uitbouwen ondanks de moeilijkheden die dit met zich meebrengt. Iedereen krijgt gratis toegang tot deze online leeromgeving.  

Je kan zelf je weg vinden om te oefenen, doorheen de modules en de trajecten, maar om optimaal gebruik te maken van deze oefeningen, neem je best contact op met een professionele hulpverlener. Word je momenteel begeleid door een hulpverlener? Dan kan je via deze online schatkist tussen de sessies in, thuis verder oefenen in vaardigheden die jouw groeiproces en de therapie ondersteunen.

Deze online leeromgeving is een initiatief van Mindtraining.be en CGG Ahasverus. Dit leerplatform voor vaardigheidstraining werd door psychologe en mindfulnesstrainer Annelies De Zaeytijd ontworpen als extra toolbox voor het therapeutische werken binnen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Kom meer te weten over de wetenschappelijke onderbouwing, over de inhoud en structuur van de oefeningen, de achterliggende ideeën en over privacy.

   Wat vertelt de wetenschap ons?

   Je hoeft er niet in te geloven, je hoeft het enkel te doen. Hoe meer je oefent, hoe meer resultaat je hieruit krijgt. Zoals 'topdokter' en neuroloog Steven Laureys toelicht, is regelmatig oefenen zeker zinvol. In het luik denkkader & wetenschap op de professionals pagina kan je een lijvig overzicht aan wetenschappelijk onderzoek vinden. 

   Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat regelmatig mediteren op lange termijn gezond is voor je brein. Het is dus zeker zinvol om in de geestelijke gezondheidszorg meditatie voor te schrijven naast pillen. Je hoeft geen boeddhistische monnik te worden of urenlang in lotushouding te zitten. Iedereen kan mediteren. 

   Een grote diversiteit aan oefeningen

   Vaardig Leven verzamelt verschillende oefeningen, zowel kort als lang, voor beginners en gevorderden, waaronder:

   - zelfreflectie oefeningen over eigen gedachten, signalen en emoties
   - training van vaardigheden via door audio begeleide meditaties
   - integratie oefeningen in het dagelijkse leven

   De oefeningen zijn heel eenvoudig, maar daarom niet altijd gemakkelijk om het in onze ervaring te brengen. Onze geest ‘plays tricks on us’. Het is daarom handig om met iemand te praten die uit eigen ervaring ook op obstakels is gebotst, en deze dus samen met jou kan herkennen. Daarom kan je je bij deze oefeningen laten begeleiden door een therapeut.

    Geen psychotherapie

    Deze oefeningen zijn geen vervanging voor psychotherapie, ze kunnen je wel helpen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden voor gelukkig, zinvol en bewust leven. Heb je last van een depressie, angststoornis of andere psychische problematiek, zoek dan in overleg met je huisarts een psycholoog of psychiater in jouw buurt. Je kan je ook aanmelden in een CGG in jouw buurt. 

    Aan de slag met onze modder

    Bij hulpverleners hoor je wel eens de klacht dat mensen mindfulness gaan 'misbruiken' om tot rust te komen. Maar mindfulness is uiteraard geen techniek om gelukkiger te worden door ons lijden te vermijden. Het is net een manier om met je lijden om te gaan, je moeilijke gedachten en emoties onder ogen te zien, zonder dat ze obstakels vormen om een waardevol leven te leiden.

    De valstrik van geluk

    De valstrik van geluk gaat erover dat we nu eenmaal niet altijd gelukkig zijn in het leven. Lijden absoluut te willen vermijden, wordt binnen de psychologie net beschouwd als de eerste stap richting psychische problemen. Lijden hoort nu eenmaal bij het leven. De vraag is alleen: “Hoe ga je hiermee om?”. Wat zijn jouw vermijdingsstrategieën en hoe bruikbaar zijn ze? Hoeveel energie kosten ze je? Wat is de prijs die je ervoor betaalt?

    De metafoor van de lotusbloem

    De metafoor van de lotusbloem toont ons een heel andere weg: de lotusbloem groeit namelijk veel beter in goede modder dan in helder water. Zo ook gaan wij net onze modder gebruiken om vaardigheden zoals mindful in het moment aanwezig zijn, contact maken met ons ruimere zelf als context, en mindful omgaan met gedachten en emoties tot volle bloei te brengen

    Awareness-based, experience-based en evidence-based technieken.

    Awareness-based technieken

    De technieken die je hier vindt noemen we awareness-based omdat ze gebaseerd zijn op gewaarzijn of jouw waarneming. Ze komen uit verschillende stromingen uit de psychologie die ons eigen gewaarzijn bevorderen: mindfulness training, compassietraining, Acceptance & Commitment Therapy en focusing. Je leert dus met andere woorden uit eigen ervaring.

    Het weten dat uit deze methodieken voort vloeit is een ervaringsgericht weten, voortvloeiend uit het gewaarzijn van je eigen ervaring. Hierdoor kan je je leerproces meer in eigen handen nemen en word je je eigen coach!

    Ervaringsgericht leren

    De technieken in deze leeromgeving zijn experience-based of gebaseerd op ervaring. Je zal in deze website niets leren als je niet zelf aan de slag gaat met de tools. Het is een leerproces zoals je een dans aanleert. Een dans leer je ook niet louter door er in je eentje over te lezen in boeken of online, maar samen, al dansende. Ook wij als gezondheidswerkers hebben deze technieken aan onze eigen ervaring getoetst, er de meerwaarde van ondervonden en vanuit deze ervaring kunnen meewandelen in jouw leerproces.

    Wetenschappelijk gefundeerd

    Wat je hier vindt is evidence-based omdat wetenschappers en gezondheidswerkers deze technieken hebben bestudeerd en ze voor ons psychosociaal welzijn effectief hebben bevonden. Meer info.

    Privacy

    Je kan met de oefeningen aan de slag zonder login. Als je de oefeningen wil bewaren, kan je dit op je eigen toestel opslaan nadat je ze online hebt ingevuld. Je kan de oefeningen dan later ook nog eens herlezen en aanvullen op je eigen toestel. Er is ook een mogelijkheid voorzien om de oefeningen te printen en op die manier mee te nemen naar je eigen therapeut om te bespreken. Er is de mogelijkheid om een account aan te maken zodat je op een dashboard een voortgang van gemaakte oefeningen kan raadplegen en de tijd hieraan gespendeerd. Je kan ook doelen instellen. Bij het maken van een account worden minimale gegevens over u bijgehouden. Meer informatie over de verwerking en beveiliging van deze gegevens kan u nalezen in onze Privacyverklaring.

    Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
    x