Denkkader en wetenschap

header_boog

Positieve psychologie

De oefeningen die we hier gebruiken komen uit verschillende stromingen uit de psychologie. We maken een blend met op gewaarzijn gebaseerde oefeningen uit de mindfulness training, Acceptance & Commitment Therapy, zelfcompassietraining en focussen. 

We vertrekken niet van een psychopathologie-denken maar vanuit een positieve psychologie, waarbij we aandacht, mindfulness, omgaan met gedachten en emoties, contact maken met je ruimere zelf als context, self in presence, zelfcompassie... zien als vaardigheden die van nature al bij mensen aanwezig zijn en kunnen gecultiveerd of getraind worden. 

Aan de slag met onze modder

De metafoor van de modder en de lotusbloem verwijst naar crisismomenten als mogelijkheden tot groei. De lotusbloem groeit namelijk veel beter in goede modder dan in helder water. Het gaat hier over het cultiveren van deze zaadjes die van nature al in ieder aanwezig zijn. We gaan de modder dus net gebruiken als motor om de mogelijkheden al inherent in elke mens  in interactie met deze online toolkit tot bloei laten komen. 

Blended care

Deze online leeromgeving komt pas tot leven als mensen effectief in interactie gaan met de tools die ze hier vinden. Mensen kunnen ervoor kiezen dit individueel te doen, samen met een therapeut of in groep. Als we face tot face therapie blenden met online methodieken dan spreken we van 'blended care'. 

Als therapeut is het van belang zelf ook ervaringsgericht met de oefeningen aan de slag te gaan om je cliënt vanuit je eigen ervaring te kunnen begeleiden. Wil je hier graag eens van proeven, samen met wat uitleg omtrent de wetenschappelijke onderbouwing en hoe je dit in je reguliere therapieën kan blenden op een onderbouwde manier? Surf dan eens naar ons vormingsaanbod.

Wetenschappelijke fundering

Meditatie op doktersvoorschrift? Ja, het kan!

Topdokter Steven Laureys vertelt in onderstaand filmpje over de zinvolheid van meditatie bij mensen met psychische problemen én hulpverleners. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat meditatie evenveel effect heeft op angst en depressie als medicatie. Als hulpverlener is het dus zeker zinvol om meditatie voor je patiënt voor te schrijven, maar ook om het voor jezelf als zelfzorg te gebruiken!

Van scepticus tot fan van meditatie

Door persoonlijke ervaring en het bestuderen van wetenschappelijke studies naar meditatie evolueerde topdokter Steven Laureys van scepticus tot fan van meditatie. Zo blijkt dat meditatie een positief effect heeft op het brein en je gezondheid.

Misvattingen en wetenschappelijke bevindingen

Vormingsaanbod professionals