Privacyverklaring

header_boog

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05 juli 2022.

Verwerkingsverantwoordelijke

CGG Ahasverus vzw, gevestigd aan Muurveld 38, 1730 Asse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
CGG Ahasverus vzw heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die te bereiken is via DPO@ahasverus.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Indien u ervoor kiest een account aan te maken op Vaardig Leven, verwerkt CGG Ahasverus vzw onderstaande persoonsgegevens:
- Voor-en achternaam
- E-mailadres
- Bezoekgedrag website
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Vaardig Leven heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor onderstaande doeleinden:
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- U de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van het online dashboard;
- Het opnemen van contact met u, als u daarom verzoekt;
- Het verkrijgen van inzicht in het algemeen gebruik van Vaardig Leven om de website verder te ontwikkelen.

Bewaartermijnen

CGG Ahasverus vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens worden bewaard totdat u verzoekt tot verwijdering.
In de situatie waarin Vaardig Leven offline wordt gehaald, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Verstrekking aan derden

CGG Ahasverus vzw deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CGG Ahasverus vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Derden waarmee persoonsgegevens worden gedeeld:
- Zenjoy BVBA (webontwikkelaar)

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van deze website en haar diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een bestandje met gegevens dat je computer ontvangt wanneer je de website bezoekt.

Er zijn diverse soorten cookies:

Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst.

Google Analytics

We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel personen de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Achteraf verwijderen cookies

Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CGG Ahasverus vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onlinehulp@ahasverus.be.

Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u een vraag heeft of van mening bent dat CGG Ahasverus één of meer van uw rechten schendt, dan horen we dat graag van u. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Beveiliging van uw persoonsgegevens

CGG Ahasverus vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via DPO@ahasverus.be.
Een lijst van organisatorische en technische maatregelen kan ook verkregen worden via DPO@ahasverus.be.

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x