header_boog

Wegwijs

Trajecten

De twee trajecten die je hier kan vinden zijn eigenlijk groepstrajecten. Ze zijn echter zo opgesteld dat je ze ook individueel kan doorlopen samen met je cliënt. Bij elk traject vind je een werkboek voor je cliënten dat ze digitaal op hun computer kunnen gebruiken of afprinten als houvast. 

Er is ook een COVID stappenplan gemaakt op basis van ACT-principes voor tijden van nood. 

Modules

Je kan je reguliere therapie verbreden door in de modules te gaan grasduinen. Zo kan je voor je cliënt een geïndividualiseerde leertraject samenstellen doorheen de modules en oefeningen meegeven naar huis. De casusconceptualisatie helpt je na te denken welke vaardigheden je cliënt nog verder dient te trainen. De modules zijn opgesteld volgens de ACT hexaflex.

Kompas psychishe EHBO

In het kompas vind je een keuzemenu aan oefeningen voor in momenten van psychische nood. Je kan samen met je cliënt een zelfzorgplan maken voor crisismomenten waarin je onder andere een aantal oefeningen uit het Kompas een plek geeft. In luik 1 van het Kompas vind je ook een oefening waar je samen met je cliënt op zoek kan gaan naar de eerste signalen alvorens hij of zij helemaal bergaf gaat. Je kan er de eerste signalen voor een zich aankondigende psychose, depressie of herval in alcohol noteren. Dit blijft een work in progress waar ervaringsgewijs aan gesleuteld kan worden.

Integratie in het dagelijks leven

De integratie oefeningen in het dagelijkse leven vormen de brug tussen de therapie en het dagelijkse leven van de cliënt-gebruiker. 

Audio oefeningen voor vaardigheidstraining

Je vindt in deze toolkit verder lange en korte meditatie oefeningen, afgestemd op de mogelijkheden van je cliënt. Na elke audio kan de cliënt-gebruiker ook even stilstaan bij zijn/haar ervaring via de reflectie vraagjes die online ingevuld kunnen worden en bewaard kunnen worden op het eigen toestel. Ze kunnen ook geprint worden om mee te nemen en te bespreken bij de therapeut. Het stilstaan bij de ervaring verhoogt de werkzaamheid van de oefeningen. 

Nabespreking in therapie via de inquiry methodiek

Deze reflectie-vraagjes na de audio kan je als hulpverlener ook gebruiken in je therapie om de oefeningen na te bespreken. Zo kan je de gedachten, gevoelens, gewaarwordingen in het lichaam (de 3 G's) van je cliënt tijdens zijn meditatie ervaring in de therapie nabespreken via deze methodiek. Deze inquiry-methodiek laat je toe om de innerlijke ervaringen te bespreken en waar te nemen vanuit een punt van afstand (zelf als context), zonder er mee samen te vallen. Ze helpen de gedachten van een cliënt meer zichtbaar te maken, waardoor hun macht over je cliënt vermindert. Onder andere ook de gedachten die zijn of haar gevoel van self-efficacy ondermijnen en er daardoor voor zorgen dat ze stoppen met oefenen. Wil je als hulpverlener met de methodiek van inquiry leren oefenen, schrijf je dan in voor onze tweedaagse vorming.

Zelf-reflectie oefeningen

In elke module of traject kan je verder zelfreflectie oefeningen vinden om verder stil te staan bij deze gedachten of emoties, alsook de automatische reacties van je cliënt op negatieve ervaringen en hoe effectief deze strategieën al of niet zijn voor geluk of waar ze de cliënt gevangen houden en ervoor zorgen dat hij of zij niet het leven leidt die hij of zij zelf waardevol vindt.

Vormingsaanbod professionals