header_boog

Wegwijs


Modules

Je kan er als hulpverlener voor kiezen om zelf een groepstraject samen te stellen en hiervoor oefeningen uit de modules te blenden. Je kan evengoed je reguliere individuele therapie verbreden door in de modules te gaan grasduinen en om de brug naar huis te maken of je cliënt tools in handen te geven om vaardigheden te trainen die zijn of haar veerkracht een boost kunnen geven. Zo kan je voor je cliënt een geïndividualiseerde leertraject samenstellen doorheen de modules (door via de rechtermuisknop en de snellink mee te geven). 

De casusconceptualisatie helpt je na te denken welke vaardigheden je cliënt nog verder dient te trainen. De modules zijn opgesteld volgens de ACT hexaflex.

De ervaring bij ons hulpverleners leert dat het in individuele begeleidingen zoeken is naar een evenwicht tussen het empathisch volgen van de cliënt in zijn verhaal en het vasthouden van het leertraject in mindfulness, omgaan met gedachten of emoties. De oefeningen zijn sterk wetenschappelijk gefundeerd, maar als hulpverlener is het motiveren van cliënten om te oefenen niet altijd makkelijk. We willen ook graag als mens present zijn voor de cliënt en hem of haar op verhaal laten komen. Soms kan het dan handiger zijn om in groep met een traject te werken om deze vaardigheden aan te leren. 

Een hulpmiddel om in je individuele begeleidingen het oefenen van vaardigheden meer vast te houden, zijn de invulblaadjes na de audio oefening uitprinten en bij de hand te houden. Zo kan je bij de nabespreking van de oefeningen via de inquiry methodiek telkens terugkeren naar de ervaring in het hier en nu.  

Trajecten

De twee trajecten zijn zo opgesteld dat je ze in groep en individueel kan doorlopen samen met je cliënt. Via het volgen van een traject kan je het oefenen van de vaardigheden in je individuele therapie beter vasthouden. De cliënt helpen om het traject tot een goed einde te brengen bevordert volgens wetenschappelijk onderzoek een positieve outcome op verschillende parameters, zoals het verminderen van klinische symptomen zoals angst, stress, depressie, maar ook het verhogen van de levenskwaliteit en andere fysiologische effecten zoals het verbeteren van het immuunsysteem. Ook op vlak van hersenplasticiteit zijn er na 8 weken trainen reeds significante effecten te merken. 

Bij elk traject vind je een werkboek voor je cliënten dat ze digitaal op hun computer kunnen gebruiken of afprinten als houvast.

Er is ook een COVID stappenplan gemaakt op basis van ACT-principes voor tijden van nood.

Kompas psychishe EHBO

In het kompas vind je een keuzemenu aan oefeningen voor in momenten van psychische nood. Je kan samen met je cliënt een zelfzorgplan maken voor crisismomenten waarin je een aantal oefeningen uit het Kompas een plek geeft. In luik 1 van het Kompas vind je ook een oefening waar je samen met je cliënt op zoek kan gaan naar de eerste signalen alvorens hij of zij helemaal bergaf gaat. Je kan er de eerste signalen voor een zich aankondigende psychose, depressie of herval in alcohol noteren. Dit blijft een work in progress waar ervaringsgewijs aan gesleuteld kan worden.

Integratie in het dagelijks leven

De integratie oefeningen in het dagelijkse leven vormen de brug tussen de therapie en het dagelijkse leven van de cliënt-gebruiker. 

Audio oefeningen voor vaardigheidstraining

Je vindt in deze toolkit verder lange en korte meditatie oefeningen, afgestemd op de mogelijkheden van je cliënt. Na elke audio kan de cliënt-gebruiker ook even stilstaan bij zijn/haar ervaring via de reflectie vraagjes die online ingevuld kunnen worden en bewaard kunnen worden op het eigen toestel. Ze kunnen ook geprint worden om mee te nemen en te bespreken bij de therapeut. Het stilstaan bij de ervaring verhoogt de werkzaamheid van de oefeningen. 

Nabespreking in therapie via de inquiry methodiek

Deze reflectie-vraagjes na de audio kan je als hulpverlener ook gebruiken in je therapie om de oefeningen na te bespreken. Zo kan je de gedachten, gevoelens, gewaarwordingen in het lichaam (de 3 G's) van je cliënt tijdens zijn meditatie ervaring in de therapie nabespreken via deze methodiek. Deze inquiry-methodiek laat je toe om de innerlijke ervaringen te bespreken en waar te nemen vanuit een punt van afstand (zelf als context), zonder er mee samen te vallen. Ze helpen de gedachten van een cliënt meer zichtbaar te maken, waardoor hun macht over je cliënt vermindert. Onder andere ook de gedachten die zijn of haar gevoel van self-efficacy ondermijnen en er daardoor voor zorgen dat ze stoppen met oefenen. Wil je als hulpverlener met de methodiek van inquiry leren oefenen, schrijf je dan in voor onze tweedaagse vorming.

Zelf-reflectie oefeningen

In elke module of traject kan je verder zelfreflectie oefeningen vinden om verder stil te staan bij deze gedachten of emoties, alsook de automatische reacties van je cliënt op negatieve ervaringen en hoe effectief deze strategieën al of niet zijn voor geluk of waar ze de cliënt gevangen houden en ervoor zorgen dat hij of zij niet het leven leidt die hij of zij zelf waardevol vindt.

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x