ACT casusconceptualisatie

Welke oefeningen gebruik je wanneer?
header_boog

De ACT casusconceptualisatie is een handig hulpmiddel om te reflecteren op het proces van je cliënt. Meer uitleg hiervoor vind je ook in deze toelichting bij de ACT casusconceptualisatie. Binnenkort kan je in onze handleiding voor hulpverleners hier meer over lezen. 

  • Wat is het gepresenteerde probleem? 
  • Wat is de functie van het symptoom? 
  • Wat is de invloed van zijn/haar geschiedenis hierin?
  • Wat is de context? 
  • Wat zijn de krachten van je cliënt? 
  • Wat zijn obstakels voor verandering? 
  • Welke vaardigheden kan je cliënt versterken in zijn veranderingsproces? 

De ACT hexaflex kan een hulpmiddel zijn om stil te staan bij de krachten van je cliënt, of net de vaardigheden waarin die nog vooruitgang kan boeken. De 6 processen van deze hexaflex hebben we via de 6 modules in deze leeromgeving vorm gegeven. Via de modules kan je dan de oefeningen meegeven aan je cliënt voor vaardigheidstraining. 

Deze schematische voorstelling van de ACT casusconceptualisatie kan een handige manier zijn om dit samen met je cliënt te bespreken. 

Vorming

De hulpverleners onder jullie die een opleiding ACT volgden, zullen met deze tool voor casusconceptualisatie zeker verder kunnen. 

Diegene die hier graag meer uitleg over hebben, kunnen zich in ons vormingsaanbod voor hulpverleners inschrijven voor de twee-daagse vorming. We hebben het geluk dat Francis Pascal-Claes een halve dag wil verzorgen om samen met ons stil te staan bij onze casussen. Francis is zeer vertrouwd met ACT en een ervaren therapeut (werkzaam in CGG Waas en Dender) en dus een ware bron van inspiratie. 

Via de intervisies voor vaardigleven.be kan je met collega's stilstaan bij dit alles en van elkaar leren. 

Meer info en vormingen kan je ook vinden op de website van de ACT Academie. Je kan er ook de hexaflex en de emotie-omweg in postervorm bestellen als hulpmiddel om dit samen met je cliënt te bespreken. 

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x