Mijn gedachtengevangenis

header_boog

Oefening: de 9 bollen

Download hier de oefening op papier.

Verbind deze 9 punten met 4 rechte lijnen zonder uw potlood op te heffen in 1 doorlopende beweging.

Tip! Het probleem van de 9 bollen kan je enkel oplossen als je buiten de lijntjes gaat denken. Waar zijn die lijntjes? Zie je hier eigenlijk wel lijnen? En toch, als je de oefening niet opgelost krijgt, is het teken dat je binnen bepaalde lijnen denkt. Tracht eens te zien waar jij de lijntjes in je geest erbij creëert. Eens je die lijnen kan zien, kan je ook zien hoe je erbuiten kan gaan.

Onze gedachten zijn soms een beetje zoals de lijnen uit de 9-bollen oefening. We zien ze niet, maar ze vormen de lijnen waarbinnen wij onze realiteit tekenen. Het leren kennen van onze gedachten kan helpen om ze sneller te leren zien in ons dagelijkse leven en er daardoor ook minder in gevangen te zitten. In de oefening mijn automatische gedachten kan je hier eventjes bij stilstaan. Zo wordt je je bewust van de manier waarop jij je realiteit vorm geeft, en zit je niet meer zo strak gevangen in jouw gedachtengevangenis.

Mindfulness is een uitnodiging om buiten die lijntjes te gaan. Telkens als je tijdens een mindfulness oefening opmerkt dat er gedachten zijn, kan je ervoor kiezen om terug te keren naar het hier en nu. Je stapt als het ware uit je hoofd en in het leven. Door in je dagelijkse leven op deze manier mindful onbevangen te kijken, sta je open voor dingen die je vroeger misschien niet opvielen. Je ervaring wordt rijker en je hebt oog voor het potentieel van dit moment. Hierdoor opent er zich misschien een nieuwe wereld voor je, en stap je ook even uit je eigen gedachtengevangenis.

Via de mindfulness oefeningen worden die lijnen of die gedachten ook zichtbaar. We worden ons meer bewust van de bril waardoor we de wereld bekijken. Eens je je meer bewust bent van gedachten, kan je er ook voor kiezen om op een andere manier met gedachten om te gaan. Je kan hier verder mee oefenen in de andere oefeningenreeksen in de module "Gedachten". Je kan leren afstand nemen van je gedachten via het benoemen ervan of defusie, zoals via doe-oefeningen of via meditatie oefeningen.

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x