Een adempauze met mededogen voor onze pijn

header_boog

Onze automatische gewoonte om met pijn om te gaan is om deze te willen vermijden. In deze oefeningen gaan we net het omgekeerde doen. We gaan ons net wel openstellen voor onze pijn, maar met een dragende warme houding.

Dit is een adempauze waar we mededogend aanwezig leren zijn bij onze (lichamelijke of emotionele) pijn. We doen dit in 3 stappen:

  • Stap 1: niet-oordelend, vriendelijke aanwezig zijn bij wat er is in onszelf, ook als is dat onaangenaam. Bewust zijn van gedachten, emoties, lichaamssensaties.
  • Stap 2: we gebruiken de adem en andere technieken om mededogen en liefdevolle vriendelijkheid naar onszelf toe te ondersteunen
  • Stap 3: we laten mededogen en warmte stromen naar het lichaam of de plek in ons lichaam waar we pijn voelen. We geven erkenning aan onze pijn en onze noden van het moment en nemen hier het lichaam als ingangspoort.

Na de oefening kan je een aantal reflectie-vragen invullen. Dit helpt je om je bewust te worden van je ervaringen tijdens de oefening.

Oefening: adempauze met mededogen - 15 min (Annelies)

Reflectie na de oefening:

Je zelfzorgplan daar kan je altijd aan blijven werken. Er zijn altijd nieuwe situaties die we het hoofd moeten leren bieden. Soms schiet ons zelfzorgplan op dit moment tekort. Wees vindingrijk om ook met deze situatie om te gaan of vraag de nodige hulp en vul je zelfzorgplan dan verder aan.

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x