Stap 2

Aanvaard je gedachten en gevoelens
header_boog

We zullen in een aanhoudende crisis allemaal ‘emotionele stormen’ ervaren: onbehulpzame gedachten die in ons hoofd ronddraaien en pijnlijke gevoelens die door ons lichaam dwarrelen. Dat is perfect normaal. We nemen ze waar en erkennen ze voor wat ze zijn: gedachten en gevoelens.

1. Merk gedachten en gevoelens op en erken ze door ze te benoemen

Op een milde en vriendelijke manier voor jezelf opmerken en erkennen wat er in jezelf gebeurt: gedachten gevoelens, emoties, herinneringen, lichaamssensaties, .... Zonder er tegen te vechten, en het op die manier te verergeren.

Oefening: de drie minuten adempauze

Hou op regelmatige tijdstippen doorheen de dag eventjes een adempauze. In de audio in deze oefening helpen we je daarbij. We helpen je om even poolshoogte te nemen van hoe je erbij zit.

Oefening: de adempauze bij stress (6min)

Deze adempauze is zeer effectief bij stress, omdat het je helpt te benoemen wat je voelt. Benoemen is ook bemeesteren, al was het maar omdat je beter zicht krijgt op wat je hier en nu allemaal parten speelt.

Als je iets aan deze oefeningen hebt, vul ze dan aan in je zelfzorgplan.

2. Vecht er niet tegen door ze te proberen vermijden of weg te duwen

Bekijk het filmpje 'de vechtschakelaar' voor meer uitleg. Neem vervelende gedachten en gevoelens 'gewoon' waar. Neem de houding van een nieuwsgierige wetenschapper aan en bekijk ze van op afstand. Ook je neigingen of automatische reacties hierop kan je opmerken, zonder ze daarom te moeten uitvoeren. Eens je bewust bent van dit alles, kan je ervoor kiezen er op een constructieve en zorgende manier mee om te gaan.

Wat kan je dan wel doen?

Naast het opmerken en erkennen van je gedachten en gevoelens, kan je het contact met het hier en nu behouden door te focussen op je lichaam (stap 3) of het hier en nu (stap 4). Je kan er ook voor kiezen om in actie te schieten (stap 5) vanuit je waarden.

Het kan ook net zinvol zijn om even wat uitgebreider stil te staan bij vervelende gedachten of emoties via de oefeningen uit stap 6. Dit kan je doen bij bepaalde terugkerende gedachten of emoties die een destructief effect op je leven hebben, die je gemoedstoestand naar beneden halen..., bij vervelende gedachten of gevoelens waar je vanaf wil en waar je gevangen in blijft zitten... Je kan ook hulp zoeken bij een professionele instantie als je er zelf niet uit geraakt. In stap 8 kan je ook oefeningen vinden om je innerlijke hulpbronnen aan te boren.

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x