Je Zelf als dragende ruimte

header_boog

Deze oefening is geïnspireerd op de focusing traditie in de psychologie. Ze heeft als doel je in contact te brengen met je zelf als 'dragende ruimte' of je 'self-in-presence'. Als je hier contact mee kan maken, dan is het makkelijker om van daaruit met emoties contact te maken en er op in te zoomen. 

We gaan in deze oefening terug naar een momentje waarop we helpend aanwezig waren voor een ander. Dit kan een persoon of een dier zijn. We gaan contact maken met hoe dat toen voelde in ons lichaam. We geven veel ruimte aan dat positieve gevoel en laten ons er helemaal door doordringen. Vervolgens zoeken we naar een woord, symbool of beeld dat dit gevoel kan weergeven. Dit woord, beeld of symbool wordt dan een anker waar je altijd naar terug kan keren als je het nodig hebt. Op deze manier kan je de formele training in positieve emoties meenemen in je dagelijkse leven.  

Na de oefening kan je een aantal reflectie-vragen invullen. Dit helpt je om je bewust te worden van je ervaringen tijdens de oefening.

Oefening: helpend aanwezig zijn - 10 min (Annelies)

Reflectie na de oefening:

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x