Van waarden naar doelen

header_boog

Misschien ontdekte je in de module Waarden een aantal zaken in je leven die je eigenlijk wel belangrijk vind, en die je graag wat meer ruimte in je leven wil geven. Bij de oefening waarden verhelderen per levensdomein bekeken we per levensdomein wat we daarin belangrijk vinden.

In deze oefening gaan we er een aantal levensdomeinen uitpikken die momenteel voor ons van belang zijn en die we waardenvoller willen invullen.

Levensdomein 1:

Levensdomein 2:

Levensdomein 3:

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x