Wat is fusie en wat is defusie?

header_boog
Oefening: een blad voor de ogen - 3 min

Dit is een doe-oefening, dus neem een blad papier en een pen bij de hand.

Schrijf op het blad papier in grote letters wat je verstand je allemaal vertelt als het slecht gaat. Bvb:

  • “Ik ben niets waard”,
  • “Het zal nooit lukken”,
  • “Niemand vind met tof”,
  • “Ik ben een mislukkeling”, …

Hou het blad nu heel dicht bij de ogen en lees eens wat er op staat.

Sta nu even stil bij de volgende vragen zonder het blad van voor je ogen weg te halen:

  • Hoe voelt dit?
  • Wat zie je van de wereld rondom je?
  • Wat staat er allemaal in de kamer?
  • Zie je rode, blauwe groene objecten in de kamer?

Dit is fusie.

Bij fusie mis je niet alleen heel veel van de wereld rondom je, maar wordt je opgeslorpt door je gedachten. Je bent als het ware met je gedachten gefusioneerd, je valt ermee samen. Dit belet je ten volle in je leven te staan en de rijkdom van dit moment te zien. Het is zoals een mist of een sluier die over de werkelijkheid rondom je hangt en je gevangen houd in een gecreëerde droom.

De inhoud van de gedachte is hier niet belangrijk, maar wel dat ze op ons plakt, dat we er volledig mee samen vallen. De waarheid of onwaarheid van de gedachten doet er hier niet toe. Wat er wel toe doet is dat ze je versluieren.

Leg het blad nu op je schoot en stel jezelf opnieuw de vraag wat je allemaal kan zien rondom je?

Nu kan je makkelijker contact maken met de anderen en de omgeving rondom je. De gedachten zijn niet weg, ze liggen wel nog op je schoot.

Dit is defusie.

Van een gedachte defuseren betekent dat we van op een veilige afstand naar de gedachten kijken, zonder erop te fixeren. We houden ze in onze brede aandacht, naast de rest van de werkelijkheid. Omdat gedachten proberen vermijden nu eenmaal een tactiek is die niet werkt gaan we onze gedachten net wel toelaten, en er van op een afstand naar leren kijken.

Als we ze in ons vizier houden in plaats van erdoor overschaduwd te worden, verliezen ze namelijk hun kracht en hebben ze minder impact op ons leven. Ze zijn er wel nog, maar ze hoeven geen obstakel meer te vormen om ons leven waardevol en zinvol in te vullen. Of ze hoeven ons niet meer in een negatieve spiraal helemaal mee te zuigen en ons in de ban van de gedachtegevangenis te houden. We gaan ook niet onze negatieve gedachten proberen te vervangen door positieve gedachten. Het gevaar is dat we dan in een eindeloos gevecht terecht komen.

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x