Gedachten zijn geen feiten

header_boog
Oefening: gedachten zijn geen feiten

Wat leren we hieruit? 

We zijn voortdurende bezig met interpreteren. Vaak zijn we ons niet bewust van onze interpretaties, maar ze bepalen wel hoe we de realiteit percipiëren. Perceptie gaat niet alleen over de objectieve realiteit waarnemen. Tijdens het proces van perceptie gaat onze waarneming van de realiteit zich mengen met onze gedachten en vormt op die manier onze subjectieve realiteit. Meer nog dan dat, het zal ook ons gedrag en onze interacties met anderen bepalen. Hierdoor gaan gedachten soms een self-fulfilling prophecy worden. 

Wat is de link met mindfulness?

We kunnen via mindfulness net onze gedachten leren waarnemen. Hierdoor zitten we er niet meer midden in. We leren net afstand nemen van de gedachten. We plakken er niet langer aan vast, of worden er niet langer in meegesleurd. Hierdoor hebben ze minder invloed op ons. Zo gaan we bijvoorbeeld bij de ademfocus telkens onze gedachten opmerken, eventjes benoemen en dan terug loslaten door terug te keren naar onze adem als anker in het hier en nu. Hierdoor trainen we opmerkzaamheid, net zoals het trainen van onze spieren.

Eens je je meer bewust bent van gedachten, kan je er ook voor kiezen om op een andere manier met gedachten om te gaan. Je kan hier verder mee oefenen in de andere oefeningenreeksen in deze module. Zo kan je leren afstand nemen van je gedachten via defusie, zoals via doe-oefeningen of via meditatie oefeningen.

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x