Een gevoel benoemen in 4 stappen

header_boog

In deze oefening vertrekken we van een onderwerp of een probleem waar we mee worstelen. Vervolgens gaan we waarnemen wat dit in ons lichaam teweeg brengt. We gaan er eerst op inzoomen en vervolgens gaan we op zoek naar een woord dat bij het huidige levende gevoel in ons lichaam past. We blijven bij het levende gevoel in ons lichaam en zien of er iets in het gevoel verandert. Het is niet de bedoeling om het gevoel 'opgelost' of weg te krijgen, maar net om het toe te laten en aandacht te geven.
Deze oefening is geïnspireerd op de techniek van het focussen uit de psychologie.

Nadat je eerst de introductie-oefening gedaan hebt, heb je misschien minder begeleidende instructies nodig en kan je verder oefenen met dezelfde oefening 'verder oefenen'.

Kies één van onderstaande oefeningen uit. Na de oefening kan je een aantal reflectie-vragen invullen. Dit helpt je om je bewust te worden van je ervaringen tijdens de oefening.

Oefening 1: introductie-oefening - 9 min (Annelies)
Oefening 2: verder oefenen - 11 min (Annelies)

Reflectie na de oefening: 

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x