Staan als een boom

header_boog

In deze oefeningen kan je verder oefenen met contact maken met je observerende zelf of jezelf als context aan de hand van de metafoor van de boom. Deze oefening kan je ook doen op moeilijke momenten om in contact te komen met je eigen stevigheid. 

Hierin verder trainen versterkt je mogelijkheid om in balans te blijven als moeilijke emoties of gedachten zich zouden voordoen. Het stelt je in staat er niet mee samen te vallen, maar ze vanuit een ruimer gewaarzijn waar te nemen als deel van jezelf als ruimer geheel.

Na de oefening kan je een aantal reflectie-vragen invullen. Dit helpt je om je bewust te worden van je ervaringen tijdens de oefening.

Oefening: staan als een boom - 8 min (Annelies)

Reflectie na de oefening:

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x