Het observerende zelf: voor gevorderden

header_boog

In deze oefening kan je verder oefenen met contact maken met je observerende zelf of jezelf als context. Hierin verder trainen versterkt je mogelijkheid om in balans te blijven als moeilijke emoties of gedachten zich zouden voordoen. Het stelt je in staat er niet mee samen te vallen, maar ze vanuit een ruimer gewaarzijn waar te nemen als deel van jezelf als ruimer geheel.

Oefening: het observerende zelf - 30 min (Annelies)

Reflectie na de oefening:

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x