Gewaarzijn van gewaarzijn: verder oefenen

header_boog

In deze oefening gaan we het contact met ons zelf als context verder trainen door verder contact te leren maken met ons gewaarzijn van gewaarzijn. 

Oefening: gewaarzijn van gewaarzijn - 10 min (Annelies)

Reflectie na de oefening:

Nieuw! Opleiding voor hulpverleners
x